arrow_back

Jaarverslag 2022

Secretariaat:

Prunusplantsoen 36

2982 NA Ridderkerk

lienekedonker@gmail.com

 

Mei 2023

 

Jaarverslag 2022  van Invaliden Sportvereniging Ridderkerk [I.S.R.] 

Sporten en bewegen met een fysieke beperking

 

Bestuur: Gelukkig heeft Lineke Cunes van rolstoelbasketbal zich aangemeld om eens mee te kijken en mee te draaien in ons bestuur. Het zou fijn zijn om dit jaar ook nog een secretaris te kunnen verwelkomen. Een bestuurslid vanuit het zwemmen zou ook fijn zijn volgens Hans. Sluit eens aan bij een vergadering…vaak doen we dat via Teams. Heel soms maar live in de Fakkel. Sonja Schippers en haar man hebben zich aangemeld voor de kascontrole. Alvast dank.

 

Corona: is volgens de overheid weg en moet gezien worden als een [griep]virus, weliswaar soms best ernstig en daarom raadzaam om er toch voorzichtig mee om te gaan. In onze doelgroep juist goed opletten denken wij als bestuur van ISR.

 

Sporten en bewegen: dat is ons doel. In de hal beoefenen we rolstoelbasketbal olv Stefan Groen en in het subtropische zwembad doen we aan aquajoggen olv Irene Tholenaars. Bij voldoende animo is er in de hal

 ‘jeu de boules’ en in het banenbad worden zoals het woord al aangeeft banen gezwonmen. Bij het ‘aqua joggen’ is er echt veel animo en zijn er ook een aantal nieuwe leden gekomen in 2022. Ook zijn er leden van andere rolstoelclubs overgestapt naar onze vereniging na Corona en zijn er zelfs een paar nieuwe beginnelingen.

 

Het zomeruitje: dit keer wel….al was het geen uitje maar een etentje bij van der Valk in Ridderkerk aan de rijksweg. We bestonden tenslotte 50 jaar. We hebben daar heerlijk van het buffet genoten in een ontspannen sfeer. Ook hebben we als bestuur geluncht met het Adri en Simon Bol, Adri was een van de oprichters, Simon is erelid en was jarenlang bestuurder oa. als voorzitter, maar ook rolstoelbasketbal speler, chauffeur en wat al niet meer. Ook het 45 jarig lidmaatschap van Dini Plaisier is niet ongemerkt voorbij gegaan en aanwezig was ook ons jarenlange lid en voormalig bestuurder Aty Reindertse er waren bloemen en er was chocola, maar er waren ook cadeaubonnen en bij de lunch schoof aan de wethouder Fleur Stip ook aan. Al met al gezellig en weer een artikel in de wekelijkse Ridderkerkse krantjes. Onze naams bekendheid valt nog wel iets aan te verbeteren.

 

De jaarlijkse afsluiting:  jarenlang niet gehouden ivm corona en vorig jaar niet ivm met het 50 jarig jubileum, in de zomer, maar zoals jullie kunnen zien staat er in de data lijst onder voorbehoud weliswaar nu eentje gepland.

 

Jubilaris[sen ] zoals vermeld bij het zomeruitje en ons 50 jarig bestaan was Dini Plaisier de gelukkige afgelopen jaar. Wie er in 2023 aan de beurt komen, dat is voor de eindejaarbijeenkomst.

 

De jaarvergadering laten we opnieuw voorbijgaan en als jullie er prijs op stellen, laat dat dan vooral weten via de mail aan het bestuur of spreek ze bij de activiteiten.. De boekhouder Stefan Donker zal voor ons alles weer op een rij zetten, de kas word gecontroleerd door onze leden dhr. Bijsterveld en mevr. Sonja Bijsterveld-Schippers. Wie de financiën in wil zien kan dat bij het dagelijks bestuur, Christine, Lieneke of José vragen. Zij zijn straks in het bezit van de financiële papieren van de boekhouder. Op maandag en/of vrijdagavond bij/na het sporten kunnen de papieren bekeken worden bij een kop koffie in het restaurant van de Fakkel. Of op aanvraag bij secretariaat. Het laat door omstandigheden boekhouder iets langer op zich wachten.

 

De automatische incasso is weer  prima verlopen en dit jaar hopen we ook dat het precies zo zal gaan, nog paar leden die niet per incasso betalen en we verzoeken je dan ook, betaal je nog niet per incasso vraag een formulier aan bij het bestuur. 

 

De post gaat ook bijna geheel via de computer. We schrijven nog maar twee keer per jaar een nieuwsbrief tegenwoordig natuurlijk alleen via de mail. Bij het nieuwe seizoen en eindejaaropgaaf en extra voor het jaarverslag. Deze komen ook altijd op de website te staan. Natuurlijk bij calamiteiten en of meldingen is de mail een prima middel.

 

Het ledenbestand het leden aantal is stabiel gebleven en bij alle onderdelen zijn wel nieuwe leden aangemeld. Ronald Happee is vertrokken uit ons bestuur, jammer maar begrijpelijk. Hij is niet met lege handen vertrokken natuurlijk hebben we hem bedankt met bloemen en een cadeaubon. Vanzelfsprekend na zoveel jaar helpende handjes.

 

Interesse om toe te treden tot bestuur, laat je horen….je bent welkom. 

 

Het bestuur bestaat nu uit:

2012 Christine Huizer, voorzitter,                                                       3e termijn aftr/herkiesbaar per 2024

2010 Lieneke Donker, secretaris,                                                        4e termijn aftr/herkiesbaar per 2026

2012 José v.d. Linden, penningmeester,                                           3e termijn aftr/herkiesbaar per 2024

2010 Hans Spruijt, bestuurslid en banenbad en Jeu de boules,    4e termijn aftr/herkiesbaar per 2026

2016 Irene Tholenaar, bestuurslid en trainer aquajogging,           2e termijn, aftr/herkiesbaar per 2024

2018 Lisa Vreugde, bestuurslid RBB en website beheer,                2e termijn, aftr/herkiesbaar per 2026

2023 Lineke Cunes, bestuurslid RBB

 

Interesse om toe te treden tot bestuur, laat je horen….je bent welkom. 

 

Namens het bestuur

Lieneke Donker, Secretaris ISR