arrow_back

Nieuwsbrief mbt bestuur ISR

Beste ISR leden,

In april 2018 zijn er aftredende en/of herkiesbare bestuursleden!

In principe zijn Hans Spruijt en Lieneke Donker aftredend!

Beide willen nog wel even doorgaan, maar Hans wil niet afspreken voor de volle vier jaar.. maar af kunnen treden als hij vindt dat het niet meer gaat!! Lieneke heeft zich voorgenomen om eventueel nog twee jaar beschikbaar te zijn en het werk in die twee jaar over te dragen!!

Bovendien heeft de voorzitter aangegeven dat het voor haar ook eigenlijk te veel is! Ook zij is inmiddels bijna 8 jaar in de weer voor ISR en kan het eigenlijk slecht samenvoegen met haar werkzaamheden. Het coördineren van de vrijdagtrainingen en wedstrijden is door omstandigheden zo maar plots bij Caroline terechtgekomen. Zo is er voor een ieder wel iets.

Het lijkt ons een goed idee om een schaduwbestuur te gaan samenstellen, zo dat we in de komende tijd er een volledig nieuw bestuur komt die wij dan in kunnen gaan werken en die dan enthousiast vooruit kan. We gaan verhuizen vanuit de Beverbol naar de Fakkel en straks zit alles in een gebouw…dan kan er fris doorstart komen.

We zijn dus op zoek naar jullie!! Het is jullie sportvereniging, denk er eens over na wat je op dit gebied kan betekenen!

Waar moet je aan denken? Welke werkzaamheden?

· 9/10 keer vergaderen per jaar ongeveer 1 1/2 uur per keer!

· Contacten met de gemeente met Sport en Welzijn, met evt. Sponsors en andere belang hebbende. [Voorzitter]

· uiteraard administratieve taken, o.a. ledenadministratie, nieuwsbrief, huren van accommodatie enz. [Secretaris]

· financiën van de vereniging [Penningmeester]

· coördineren van wedstrijden rolstoelbasketbal [Rolstoelbasketbal coördinator]

· de technische kant van de zaak helpen regelen [bestuurslid]

· de contacten met de kranten, radio Ridderkerk enz.[bestuurslid]

· ondersteuner zwembad/jeu de boules enz. [bestuurslid]

· samenwerken met de andere bestuursleden

· organiseren van een zomer of winteruitje

Er zijn duidelijke protocollen waarin vermeld staat, wat, wanneer moet gebeuren. De gemiddelde tijd die besteed wordt voor bestuurswerkzaamheden is ongeveer opgeteld één dag per maand.

Wie neemt de handschoen op?

Wie weet er misschien een vrijwilliger die iets kan betekenen voor onze vereniging?

Ben jij soms die man of vrouw, jongen of meisje die zijn/haar eigen club kan/wil besturen! Bel of mail ons dan....Keertje een bestuursvergadering bijwonen, ook prima...kom kijken