arrow_back

Nieuwsbrief januari 2022

Ridderkerk, 27 januari 2022, Beste leden ISR, Nieuwsbrieven werden vroeger veel geschreven en privé en via de post rondgebracht. Dat werd later via de mail rondgestuurd en een aantal leden zonder mailadres kreeg deze altijd nog via de post. Inmiddels gaat alles via de mail en voor sommigen via whats-app en dat werkt prima. Het is [na] corona tijd, financiën van de vereniging en ook de meldingen van op TV van ontoelaatbare handelingen in de sport [turnen] en bij TV programma’s en waar nog meer alles maar even op een rij. Bij corona volgen we de regels van het ministerie en als er iets wijzigt dan gaat de tam-tam op de mail en whats-app rondt. Voorlopig zwemmen en sporten we weer en we hopen dat we nu niet meer hoeven af te schalen. Maar hou rekening met elkaar, we zijn al een kwetsbare groep….Zodra er aanpassingen zijn dan houden we daar rekening mee. Incasso We hopen dit jaar weer normaal te draaien en het normale tarief van 70 euro weer toe te passen. VOG en vertrouwenspersoon, niet naar aanleiding van alle commotie die is ontstaan, maar al eerder waren we bezig met het verplicht stellen van een VOG [verklaring omtrent gedrag]. De verklaringen zijn allemaal officieel binnen bij het secretariaat van de vereniging van alle bestuursleden, trainers en vrijwilligers. Ook hebben we een vertrouwenspersoon kunnen aanstellen. Huisarts Jan Huisman, [BIG69021706801] Nic. Beetslaan 3, 2985 VG Ridderkerk, telefoon 0180 421600 Deze gegevens staan ook op de website van ISR www.I-S-R.nl onder het kopje Privacy en dan WBTR.

Verder gaan we door op de ingeslagen weg…..zwemmen op maandag, sporten op vrijdag, bij wijzigingen hou de mail in de gaten. Het leden bestand zou best iets meer mogen zijn dus kom je mensen tegen die willen revalideren, willen sporten met een fysieke beperking of ons concept kunnen en willen ondersteunen, ze zijn altijd welkom. Mensen die hulp nodig hebben mogen altijd gratis een begeleider meenemen. Wij faciliteren en ondersteunen de huur van de ruimtes en houden ons bezig met de gemeente, de Fakkel en allerlei andere randzaken zodat iedereen kan bewegen. Helaas hebben we geen fysieke ondersteuning, vandaar de regel van de begeleider. Het bestuur ISR