arrow_back

Jaarverslag 2021

Mei 2022

 

Jaarverslag 2021  van Invaliden Sportvereniging Ridderkerk [I.S.R.]

Sporten en bewegen met een fysieke beperking

 

In Memoriam: in 2021 is overleden de heer John Strohauer. Hij was dat jaar ook 25 jaar actief bij het banenzwemmen. We hebben de familie gecondoleerd middels een schrijven. R.I.P John.

 

Corona het was helaas een akelig jaar mbt tot het virus, helaas vaak de sporthal en het zwembad gesloten. Soms mocht het weer even en dan gingen we weer. Het was lastig, rommelig en rumoerig.

 

Sporten en bewegen: dat is ons doel. In de hal beoefenen we rolstoelbasketbal olv Stefan Groen en in het subtropische zwembad doen we aan aquajoggen olv Irene Tholenaars. Bij voldoende animo is er in de hal jeu de boules en in het banenbad worden zoals het woord al aangeeft banen gezwonmen.

 

Het zomeruitje: nee dat was er niet in 2018 en ook in 2019 hebben we dat niet gedaan. Vergt te grote financiele investeringen.  Nu 2020 vanwege corona natuurlijk helemaal niet, maar stond ook niet op de agenda en ja hoor 2021 waren er helaas nog steeds beperkingen

 

De jaarlijkse afsluiting:  dat was wel de bedoeling na de gezellige bijeenkomst van 2019 met een heerlijk buffet en karaoke. Maar helaas ook hier werd roet in het eten gegooid. Toch zal ik aan Matthijs en Anneke vragen om de reservering voor 2021 in elk geval te plannen. Gepland ja, maar kort van te voren moesten we het toch weer afzeggen, want lockdown.

 

Jubilaris[sen ] Er was er eentje en door de penningmeester is zij voor zien van de nodige bonnen. Bloemen enz. konden ook dt jaar niet worden uitgereikt en is er voor een alternatief gezorgd. De jubilaris was dit keer  Anneke den Breejen. Nog gefeliciteerd Anneke.

 

 

 

De jaarvergadering laten we opnieuw voorbijgaan en als jullie er prijs op stellen, laat dat dan vooral weten via de mail aan het bestuur of spreek ze bij de activiteiten.. De boekhouder heeft voor ons alles weer op een rij gezet, de kas werd gecontroleerd door onze leden Lies Huizer en Emma Havenaar. Wie de financiën in wil zien kan dat bij het dagelijks bestuur, Christine, Lieneke of José vragen. Zij zijn in het bezit van de financiële papieren van de boekhouder. Op maandag en/of vrijdagavond bij/na het sporten kunnen de papieren bekeken worden bij een kop koffie in het restaurant van de Fakkel. Of op aanvraag bij secretariaat.

 

De automatische incasso is vorig jaar prima verlopen en dit jaar hopen we ook dat het precies zo zal gaan, nog paar leden die niet per incasso betalen en we verzoeken je dan ook, betaal je nog niet per incasso vraag een formulier aan bij het bestuur. Nog twee te gaan….dan gaat het volautomatisch. In 2021 was het eenmalig

35 euro i.v.m. corona en het niet of weinig kunnen sporten en/of zwemmen.

 

De post gaat ook bijna geheel via de computer. We schrijven nog maar drie keer per jaar een nieuwsbrief. Bij het nieuwe seizoen, bij eindejaaropgaaf en voor het jaarverslag. Deze komen ook altijd op de website te staan.

Hier is het nog ongeveer acht leden te gaan dan is dit ook volledig via de PC. Dus krijg je je nieuws nog altijd via de brievenbus geef je e-mail adres aan ons door dan kan dat ook digitaal.

 

Het ledenbestand afgelopen twee jaar hebben we veel verloop van leden, wat ouder, ziek en zelfs zoals hierboven omschreven overleden.  Ook corona speelde een rol. Willen jullie misschien eens in je omgeving kijken voor nieuwe leden …..we moeten wel blijven bestaan. We zitten echt in een overgangsperiode……de leeftijd bij het zwemmen speelt een grote rol. Bij rolstoelbasketbal is dat minder, maar ook daar kunnen we nieuwe leden gebruiken.

 

Het bestuur bestaat nu uit:

2012 Christine Huizer, voorzitter,                                                       3e termijn aftr/herkiesbaar per 2024

2010 Lieneke Donker, secretaris,                                                        4e termijn aftr/herkiesbaar per 2026

2012 José v.d. Linden, penningmeester,                                           3e termijn aftr/herkiesbaar per 2024

2010 Hans Spruijt, bestuurslid en banenbad en Jeu de boules,    4e termijn aftr/herkiesbaar per 2026

2016 Irene Tholenaar, bestuurslid en trainer aquajogging,           2e termijn, aftr/herkiesbaar per 2024

2018 Ronald Happee, bestuurslid en techn.man basketbal,          2e termijn, aftr/herkiesbaar per 2026

2018 Lisa Vreugde, bestuurslid RBB en website beheer,                2e termijn, aftr/herkiesbaar per 2026

 

Ik ga er vanuit dat de bestuurders met een einde 2022 nog een termijn blijven en ik heb de jaren dan ook aangepast naar 2026, maar vers bloed kunnen we wel gebruiken, na deze termijn gaat Lieneke zeker aftreden. Ik wil ook eigenlijk geen volledige termijn meer, maar zeker aftreden in het jaar dat ik 75 word. Dat zal dan in het jaar 2024 worden. Zolang het kan blijf ik zwemmen natuurlijk en betrokken, maar het secretariaat overnemen is gewenst.

 

Interesse om toe te treden tot bestuur, laat je horen….je bent welkom. ….  laat je niet onbetuigd.

 

Namens het bestuur

Lieneke Donker, Secretaris ISR