arrow_back

Jaarverslag 2020

 

Jaarverslag 2020  van Invaliden Sportvereniging Ridderkerk [I.S.R.] 

Sporten en bewegen met een fysieke beperking

 

Corona is het woord dat we eigenlijk niet meer willen horen, maar zoals zo vaak al gezegd wij zijn wel klaar met het virus, maar het virus helaas nog niet met ons. Alles is dan ook anders dit jaar weinig of bijna geen sport en of beweging in 2020. We hopen dan maar dat straks de hal en het zwembad weer open gaan en dat wij dan als alles weer open is ook weer aan de slag kunnen. Het is een moeilijke tijd. Voorlopig heb ik geen melding van zieken of zelfs erger ontvangen. Wat dat betreft zijn we dus gespaard. 

 

In memoriam: op 18 april is Arend den Hoedt overleden, hij was trouw chauffeur van zijn vrouw Anneke en de laatste twee jaar is hij ook lid geworden, hij kwam toch en het was ook voor hem lekker om te zwemmen. Op 25 juni is Willem Schop overleden een klein jaar eerder was hij al gestopt met zwemmen omdat het gewoon niet verder ging, maar dankzij Ido, zijn zwager die trouw met Willem jaren mee kwam heeft hij lang kunnen zwemmen. R.I.P Arend en Willem.

 

Sporten en bewegen: dat is ons doel. In de hal beoefenen we rolstoelbasketbal olv Stefan Groen en in het subtropische zwembad doen we aan aquajoggen olv Irene Tholenaars. Bij voldoende animo is er in de hal jeu de boules en in het banenbad worden zoals het woord al aangeeft banen gezwonmen. 

 

Helaas hebben we tot begin maart gesport en gezwommen, daarna de maand september en twee weken in oktober en dat was het. Het is helaas niet anders. De omstandigheden lieten en laten het nog steeds niet toe.  

 

Het zomeruitje: nee dat was er niet in 2018 en ook in 2019 hebben we dat niet gedaan. Vergt te grote financiele investeringen.  Nu 2020 vanwege corona natuurlijk helemaal niet, maar stond ook niet op de agenda.

 

De jaarlijkse afsluiting:  dat was wel de bedoeling na de gezellige bijeenkomst van 2019 met een heerlijk buffet en karaoke. Maar helaas ook hier werd roet in het eten gegooid. Toch zal ik aan Matthijs en Anneke vragen om de reservering voor 2021 in elk geval te plannen.

 

Jubilaris[sen ] nee geen meervoud het was er maar eentje en in het zonnetje zetten was er ook niet bij. Maar als het goed is heeft Saartje Plaisier na 25 jaar trouw lidmaatschap een mooie kaart met cadeaubon ontvangen.

 

De jaarvergadering laten we opnieuw voorbijgaan en als jullie er prijs op stellen, laat dat dan vooral weten via de mail aan het bestuur of spreek ze bij de activiteiten.. De boekhouder heeft voor ons alles weer op een rij gezet, de kas wordt gecontroleerd door Brenda Kurvink en Yvette  Cammaert. Wie de financiën in wil zien kan dat bij het dagelijks bestuur, Christine, Lieneke of José vragen. Zij zijn in het bezit van de financiële papieren van de boekhouder. Op maandag en/of vrijdagavond bij/na het sporten kunnen de papieren bekeken worden bij een kop koffie in het restaurant van de Fakkel. Of op aanvraag bij secretariaat.

 

De automatische incasso is vorig jaar prima verlopen en dit jaar hopen we ook dat het precies zo zal gaan, nog paar leden die niet per incasso betalen en we verzoeken je dan ook, betaal je nog niet per incasso vraag een formulier aan bij het bestuur. Nog twee te gaan….dan gaat het volautomatisch. Voor alle leden geldt dit jaar een korting. i.p.v. € 70,00 p.p.p.j. geldt nu éénmalig voor 2021 € 35 euro p.p. Dit gaat automatisch bij de incasso.

 

De post gaat ook bijna geheel via de computer. We schrijven nog maar drie keer per jaar een nieuwsbrief. Bij het nieuwe seizoen, bij eindejaaropgaaf en voor het jaarverslag. Deze komen ook altijd op de website te staan.

Hier is het nog ongeveer tien leden te gaan dan is dit ook volledig via de PC. Dus krijg je je nieuws nog altijd via de brievenbus geef je e-mail adres aan ons door dan kan dat ook digitaal.

 

Het ledenbestand afgelopen twee jaar hebben we veel verloop van leden, wat ouder, ziek en zelfs zoals hierboven omschreven overleden.  Willen jullie misschien eens in je omgeving kijken voor nieuwe leden …..we moeten wel blijven bestaan. We zitten echt in een overgangsperiode……de leeftijd bij het zwemmen speelt een grote rol. Bij rolstoelbasketbal is dat minder, maar ook daar kunnen we nieuwe leden gebruiken.

 

Het bestuur bestaat nu uit:

2012 Christine Huizer, voorzitter,                                                       3e termijn aftr/herkiesbaar per 2024

2010 Lieneke Donker, secretaris,                                                        3e termijn aftr/herkiesbaar per 2022

2012 José v.d. Linden, penningmeester,                                           3e termijn aftr/herkiesbaar per 2024

2010 Hans Spruijt, bestuurslid en banenbad en Jeu de boules,    3e termijn aftr/herkiesbaar per 2022

2016 Irene Tholenaar, bestuurslid en trainer aquajogging,           2e termijn, aftr/herkiesbaar per 2024

2018 Ronald Happee, bestuurslid en techn.man basketbal,          1e termijn, aftr/herkiesbaar per 2022

2018 Lisa Vreugde, bestuurslid RBB en website beheer,                1e termijn, aftr/herkiesbaar per 2022

 

Interesse om toe te treden tot bestuur, laat je horen….je bent welkom. ….  laat je niet onbetuigd.

 

Namens het bestuur

Lieneke Donker, Secretaris ISR