arrow_back

Jaarverslag 2018

Secretariaat: 

Prunusplantsoen 36 

2982 NA Ridderkerk 

ldonker@chello.nl 

 

April 2019 

 

Jaarverslag 2018 van de Invaliden Sportvereniging Ridderkerk [I.S.R.] 

 

Sporten en bewegen: dat is ons doel en dat is in 2017 ook prima gelukt, het aantal leden is niet echt gegroeid, maar het is wel een constante factor. Toch zijn er leden die vertrekken, maar altijd zijn er weer mensen die ook lid willen worden van onze vereniging. Dit was in 2017 zoals hierboven vermeld, maar ook voor 2018 geldt deze constante factor van onze vereniging. Het ledental cirkelt altijd rond hetzelfde aantal ook de vrijwillger is een constante factor. De vaste maandagavond en vrijdagavond worden tegenwoordig beide in de Fakkel gehouden. 

 

Het zomeruitje: nee dat was er niet in 2018, in 2017 hebben we daar veel geld aan uitgegeven [45 jaaar] en na een enquette hebben we besloten om maar één activiteit per jaar meer te doen om de kosten te drukken. Maar in 2019 gaan we ook alleen voor een eindejaar omdat 2020 een jaar zal zijn van een grote activiteit in de zomer i.s.m. de Gemeente en allerlei verenigingen voor sporten met een beperking. 

 

De jaarlijkse afsluiting:  In 2017 geen einde jaar gedaan in 2018 wel…was  gezellig in Rijsoord in het visgebouw en goed geregeld door onze leden Anneke den Breejen en Matthijs Monster. Ook de andere vrijwilligers van die avond zijn we dankbaar natuurlijk. Er was maar één jubilaris, Jan Willem Boon aanwezig, de rest liet verstek gaan helaas. Jan Willem was 25 jaar lid. Uiteindelijk zijn alle jubilarissen op passende wijze voorzien van iets leuks. 

 

Zwemmen loopt goed, soms druk,  Irene doet wat ze kan, alle spieren worden behandeld. Zo af en toe een nieuwe oefening er bij. Trudy onze vrijwilliger is niet meer aanwezig vanwege gezondheids redenen, maar gelukkig ondersteunt Marja tegenwoordig onze leden die dat nodig hebben. Inmiddels is ook Fred Verhoeff aangeschoven als vrijwilliger en hij is samen met Nico de vrijwilliger van dienst in het banenbad voor de vervanging en straks de ondersteuning van Hans als Hans weer terug is van revalidatie van een nieuwe heup. 

 

Rolstoelbasketbal: We zijn verhuisd van de Beverbol naar de Fakkel en tja dat brengt fijne en minder fijne veranderingen met zich mee. Het is ook voor een deel gewenning, maar we zijn ook nog steeds zoekende naar een juiste formatie en team om te spelen. Er moeten altijd veel kosten worden gemaakt om te kunnen spelen en soms is het gewoon problematisch om een team samen te stellen. 

We zoeken mensen die graag hun steentje bij willen dragen, activeren, teamplayer willen zijn en de boel oppeppen….. 

Klaas Kost heeft afscheid genomen en bij een training in juni willen we een afscheidswedstrijd organiseren Klaas wil wel lid blijven! Ook spreken we weer over een familie toernooi, maar dat zal wel  september worden. Mitchell kan daar vast handjes bij gebruiken om zoiets van de grond te tillen.  

 

We kunnen met de wedstrijden fijn gebruik maken van het busje van de Dirk Kuyt Foundation en als je het logo voorbij ziet gaan op facebook bij ISR is het fijn als je dit wilt delen. Het is sowieso wel handig om af en toe eens de weldoeners van de vereniging te noemen. Bijvoorbeeld bij een verslag in de combinatie of in het verslag op Facebook.  

 

De Jeu de Boules o.l.v. Hans Spruijt is op dit moment door zijn afwezigheid [revalidatie heup] een beetje een stil onderdeel van de vereniging. Ik hoop toch echt dat we weer na alle verhuisperikelen en de revalidatie van Hans de leden opnieuw kunnen begroeten op de vrijdagavond. 

 

De jaarvergadering laten we opnieuw voorbijgaan en als jullie er prijs op stellen, laat dat dan vooral weten via de mail aan het bestuur of spreek ze aan bij de activiteiten.. De boekhouder heeft voor ons alles weer op een rij gezet, de kas is gecontroleerd door Lia van Wingerden en Joke t Jong, beiden hebben akkoord gegeven. Wie de financiën in wil zien kan dat bij het dagelijks bestuur, Christine, Lieneke of José vragen. Zij zijn in het bezit van de financiële papieren van de boekhouder. Op maandag en/of vrijdagavond bij/na het sporten kunnen de papieren bekeken worden bij een kop koffie in het restaurant van de Fakkel 

 

De automatische incasso is vorig jaar prima verlopen en dit jaar hopen we ook dat het precies zo zal gaan, nog paar leden die niet per incasso betalen en we verzoeken je dan ook, betaal je nog niet per incasso vraag een formulier aan bij het bestuur. 

 

De gelden van Rotary zijn nu binnen maar moeten worden besteed aan nuttige zaken zoals een goede pomp voor de banden van de rolstoelen, deze is inmiddels aangeschaft. Maar ook de belettering van ons onderkomen en garage…en dat gaat er mooi uitzien!  Er staan nog andere zaken op ons verlanglijstje en dat is een tafel/stoelen in onze eigen ruimte, een kapstok een goede sleutelkluis en een paar andere opbergkasten en een stofzuiger en aanverwante artikelen om af en toe eens schoon te kunnen maken in ons onderkomen. De aanhanger is ook weer [gratis] be-letterd door JV reclame. 

 

Het bestuur bestaat nu uit: 

 

2012 Christine Huizer, voorzitter                                                      2e termijn aftr/herkiesbaar per 2020 

2010 Lieneke Donker, secretaris                                                       3e termijn aftr/herkiesbaar per 2022 

2012 José v.d. Linden, penningmeester                                          2e termijn aftr/herkiesbaar per 2020 

2010 Hans Spruijt, bestuurslid en banenbad en Jeu de boules,    3e termijn aftr/herkiesbaar per 2022 

2016 Irene Tholenaar, bestuurslid en trainer aquajogging,          1e termijn, aftr/herkiesbaar per 2020 

2018 Ronald Happee, bestuurslid en techn.man basketbal,          1 termijn, aftr/herkiesbaar per 2022 

2018 Lisa Vreugde, bestuurslid RBB en website beheer,               1e termijn, aftr/herkiesbaar per 2022 

2018 Mitchell Wesdijk, bestuurslid RBB en trainer,                        1e termijn, aftr/herkiesbaar per 2022 

 

Interesse om toe te treden tot bestuur, laat je horen….je bent welkom. 

 

Namens het bestuur 

Lieneke Donker 

Secretaris ISR