arrow_back

Jaarverslag 2016

April 2017

Jaarverslag 2016 van de Invaliden Sportvereniging Ridderkerk [I.S.R.]

Sporten en bewegen dat is ons doel en dat is in 2016 ook prima gelukt, het aantal leden is niet echt gegroeid, maar het is wel een constante factor. Toch zijn er leden die vertrekken, maar altijd zijn er weer mensen die ook lid willen worden van onze vereniging.

Het zomeruitje: bestond uit een gezellig lunch bij van der Valk te Ridderkerk. Het was gezellig, maar niet spectaculair dat dan weer niet, maar een uitje voor jong en oud, man en vrouw, met of zonder beperking is altijd weer een uitdaging. Lekker was het en de gezelligheid hebben we toch met elkaar gemaakt.

De jaarlijkse afsluiting: was dit keer opnieuw in het visgebouwtje te Rijsoord, nog net binnen de gemeente grenzen en dus voldeed het aan onze zelf opgelegde doelstelling. Het is verzorgd door leden van onze vereniging met daarbij een aantal vrienden/vrijwilligers van deze leden. Anneke en Matthijs hebben werkelijk weer hun best gedaan en er was voldoende te happen en te drinken en ook de ruimte was precies goed. De prijzen voor het rad vonden gretig aftrek en op deze manier van bij binnenkomst de bonnen direct afrekenen is het voor het bestuur ook fijn.

Jubilarissen: Twaalf en half jaar jaar is Corry de Vroed lid en vijfentwintig jaar is dhr B.J. Wolffers uit Barendrecht en ik heb geen idee wie dit is Simon kent deze persoon ook niet. 25 jaar lid en niemand die weet wie het is.....bijzonder. De bonnen opgestuurd, maar geen antwoord ontvangen. Wel al 25 jaar automatisch het lidmaatschap betaald. Veertig jaar niemand dit jaar, maar Dini Plaisier is per 1.1.77 lid en dus op het scheiden van de markt 40 jaar....we hebben besloten dit direct dit jaar [2016] maar mee te nemen.....wel zo leuk. Bijzonder aantal jaren.

Zwemmen loopt goed, altijd druk en Irene doet de oefening goed voor, alle spieren worden behandeld. Trudy en Ibrahim onderstuenen goed. Hans is onze steun en toeverlaat tijdens het zwemmen en de communicatie met S&W loopt niet altijd even probleemloos, maar we komen er over het algmeen dan toch wel weer uit. Rolstoelbasketbal was erg druk in het begin van het seizoen, maar door omstandigheden, is daar toch een beetje de klad ingekomen. Eline ernstig ziek en helaas op veel te jonge leeftijd overleden. Hier kom ik nog op terug. Ziekte van Erin, ook anderen zijn niet gevrijwaard gebleven van een simpele griep of ernstiger. Uiteindelijk zijn we blij dat we een team kunnen samenstellen.

De Jeu de Boules o.l.v. Dinie Plaisier loopt, maar kan best nieuwe leden gebruiken.

De automatische incasso is vorig jaar prima verlopen en dit jaar hopen we ook dat het precies zo zal gaan, nog paar leden die niet per incasso betalen en we verzoeken je dan ook, betaal je nog niet per incasso vraag een formulier aan bij het bestuur.

Herdenkingen: In 2016 is overleden ons zwem lid, Gerda Huls. Zij is na een aantal jaren van ziekte overleden op 11 oktober 2016 en Hans Spruijt en Lieneke Donker zijn bij de crematie aanwezig geweest. Gerda was een trouw lid en ondanks haar ziekte tot het laatst voor zover mogelijk aanwezig. Begin 2017 en dat valt niet onder jaarverslag 2016, maar ik wil er wel melding van maken is op 53 jarige leeftijd op 19 februari 2017 overleden Eline van der Gaag, ernstig ziek, kwam zij toch nog bij een wedstrijd kijken en meedoen, tot het helaas helemaal echt niet meer ging. Eline was rolstoelbasketbal coördinator in het bestuur van ISR en ook maatje, bitch, vriendin en moeder van het team. Op 24 februari 2017 hebben we haar tijdens een trainingsavond herdacht waarna de andere dag de crematie plaats vond, bezocht door een delegatie van haar team en een delegatie van het bestuur. RIP Gerda en Eline.

Bestuurswisseling[en], in het rood hieronder zoals het bestuur nu is. Geen wijzigingen dit jaar. Maar volgend jaar lopen er twee termijnen af en hoe of wat we die gaan oplossen is nog de vraag. Inmiddels is Irene aan het proeven tijdens de bestuursvergaderingen. Heb je interesse in een bestuursfunctie laat het weten. We kunnen je goed gebruiken. Is er iemand van de leden die goed met een website om kan gaan? Ook die willen we graag toevoegen aan het bestuur. Ook een commercieel bevlogen lid of vrijwilliger kunnen we goed gebruiken.

Het bestuur bestaat nu uit:

Voorzitter: Christine Huizer, …………………………………2020 loopt haar tweede termijn af,

Secretaris: Lieneke Donker, …………………………………2018 loopt haar tweede termijn af,

Penningmeester: José v.d. Linden, ………………………..2020 loopt haar tweede termijn af,

Bestuurslid: Hans Spruijt, …………………………………2018 loopt zijn tweede termijn af,

Rolstoelbasketbal coördinator Caroline Klop…….…..2020 loopt haar eerste termijn af,

Rolstoelbasketbal coördinator Henk Kost…….……....2019 loopt zijn eerste termijn af,

Al met al was 2016 een bijzonder jaar, waarin we vooral gezellig met elkaar hebben gesport en bewogen! Maar ook verdriet en ziektes zijn ons niet bespaard gebleven.

Namens het bestuur

Lieneke Donker

Secretaris ISR